Wedstrijden

AB junioren competitie

Baancompetitie
Voor A junioren  en B junioren wordt er jaarlijks een landelijke clubcompetitie georganiseerd door de Atletiekunie. Omdat een baanwedstrijd een maximaal aantal atleten kan faciliteren worden deelnemende verenigingen ingedeeld in poules met ongeveer evenveel deelnemende atleten.
Bij deze wedstrijden zijn atleten ingedeeld op geboortejaar en geslacht. B junioren 1e jaars en 2e jaars komen samen uit in één categorie. Ditzelfde geldt voor A junioren 1e jaars en 2e jaars.
Alle atleten mogen op maximaal 3 onderdelen uitkomen. Voor het ploegenklassement worden de behaalde prestaties via een tabel omgezet in punten.
De GAC stimuleert alle AB junioren om aan deze wedstrijden mee te doen. Welke atleet in welke ploeg op welke onderdelen uitkomt, is een puzzel die per wedstrijd gelegd wordt door de ploegleiders. Uitgangspunt is dat de ploeg zoveel mogelijk gevuld is met atleten uit de juiste leeftijdscategorie. Alleen bij een tekort mag een ploeg aangevuld worden met atleten uit een jongere leeftijdscategorie.
Tussen april en juni zijn er 2 competitiewedstrijden. In september volgt een landelijke finale voor de 12 beste ploegen per categorie.

Klik hier voor het reglement van de  nationale baancompetitie
Klik hier voor uitslagen en standen van de nationale baancompetitie                       

Crosscompetitie
Voor AB junioren wordt jaarlijks een regionale clubcompetitie georganiseerd. Onze regio bestaat uit meer dan 50 verenigingen uit de Noord Holland, Flevoland en Utrecht. Omdat een wedstrijd een maximaal aantal atleten kent zijn de verenigingen ingedeeld in 3 poules met ongeveer evenveel deelnemers.
Op de wedstrijddag lopen de atleten een cross op een afgebakend terrein nabij de locatie van de organiserende vereniging.   
Voor het ploegenklassement telt per wedstrijd de klassering van de drie beste atleten per categorie: hoe minder punten dus, hoe beter! Vanwege het geringe deelnemersaantal wordt voor de A- en B-junioren een gecombineerd klassement opgemaakt. Hiertoe wordt, uitsluitend voor het opmaken van het ploegenklassement, per wedstrijd een gecombineerde uitslag samengesteld voor resp. de jongens AB en de meisjes AB.
Voor de finale worden de punten van de beste twee voorronderesultaten per ploeg bij elkaar opgeteld. Het aantal ploegen dat zich kwalificeert voor de finale hangt af van het aantal deelnemende ploegen in de voorrondes.
Tussen november en februari zijn er 3 competitiewedstrijden waar alle AB junioren aan mee mogen doen. In maart volgt een finale voor de gekwalificeerde ploegen. Een ploeg bestaat dan uit maximaal 4 atleten waarbij een vereniging natuurlijk de beste atleten afvaardigt.

Klik hier voor het reglement, uitslagen en standen van de crosscompetitie