Specialisatie

Werpen

Organisatie
Er zijn drie werp specialisatiegroepen, werpen 1 – werpen 2 en kogelslingeren. De groepen zijn geschikt voor onze beste B-junioren of ouder. In uitzonderingsgevallen kunnen C-junioren ook deel uitmaken van een werpspecialisatiegroep.
De algemene leiding is in handen van de werp coördinator. De trainingsgroep heeft één hoofdtrainer, die het eerste aanspreekpunt is bij vragen of problemen.                                                
Klik hier voor een overzicht van de werp specialisatiegroep: coördinator, hoofdtrainer en trainingstijden.

Instroomprocedure specialisatiegroepen
1. Toetreding tot een specialisatie groep is gerelateerd aan aanleg, niveau, kwaliteit en motivatie en geschiedt op vrijwillige basis met inachtneming van de per specialisatie groep gestelde verplichtingen
2. Eventuele interesse in (deel-) specialisatie dienen atleten aan te geven bij hun allround hoofdtrainer
3. Toetreding tot een specialisatie groep is pas aan de orde NA overeenstemming tussen de allround hoofdtrainer en de specialisatie hoofdtrainer
4. Na het bereiken van een overeenstemming nodigt de specialisatie hoofdtrainer de atleet in kwestie uit voor een proefperiode. Gedurende deze periode worden atleten verder beoordeeld op geschiktheid voor permanente toetreding. De specialisatie hoofdtrainer bepaalt vervolgens of de atleet al dan niet permanent toetreedt.
5. Huidige atleten van een specialisatiegroep, die door blessure niet voldoen aan de betreffende selectiecriteria mogen in die groep blijven indien zij het jaar daarvoor wel aan deze criteria hebben voldaan
6. Nieuwe leden met bewezen prestaties kunnen na overleg met de betreffende specialisatietrainer direct starten in de passende specialisatiegroep               
Er bestaat een wisselwerking tussen de allroundgroepen en de specialisatiegroepen  
• Als het trainen in een specialisatiegroep om welke reden dan ook niet bevalt, dan is de betreffende atleet altijd welkom in een passende allroundgroep
• Vanuit iedere allroundgroep bestaat er -na positief oordeel van de betrokken hoofdtrainers- de mogelijkheid om door te stromen naar één van de specialisatie groepen

Frequentie
Voor werp specialisten staan er 3 tot 4 centrale trainingen per week op het schema. Daarnaast werken veel specialisten individueel ook nog aanvullende trainingen af, meestal op schema.                                                                
Er is ALTIJD centrale training, behoudens:
- 4 weken zomervakantie, per trainingsgroep te bepalen door de hoofdtrainer
- kerstvakantie
- op trainingsdagen geplande wedstrijden of activiteiten
- extreme weersomstandigheden: onweer of ijzel
- afgelasting door hoofdtrainer

Locatie
De trainingen vinden plaats op de atletiekbaan of in de krachtruimte van de GAC.

Trainingsinhoud
Het gekozen specialisme bepaalt in hoge mate de inhoud van de trainingen. T.o.v. allroundatleten gaan specialisten sneller, intensiever, dieper en individueel gedifferentieerd op de materie in.                           

Activiteiten 
Er worden ieder jaar door een evenementencommissie een groot aantal activiteiten georganiseerd, zoals een kamp, BBQ en feestavonden. Hierover wordt je tijdig via de website geïnformeerd.

››› Sprint en horden
››› Meerkamp en springen
››› Lopen