Training

Veiligheid tijdens het trainen

 

Bij GAC is “Veiligheid” een belangrijk aspect tijdens de trainingen en zeker bij de loopsportafdeling omdat de trainingen hoofdzakelijk op de weg of in natuurgebieden (bos, heide e.d.) plaatsvinden. Daarom brengen we je hieronder op de hoogte van enkele regels, afspraken en adviezen.

 • De trainer heeft tijdens de training de leiding en bepaalt hoe en waar er gelopen wordt,  zoals rechts blijven lopen, of samen oversteken, enz..
   
 • Het is verstandig om medelopers en/of  trainer(s) op de hoogte te brengen van eventuele persoonlijke medische risico’s zoals wespenallergie, suiker, hartstoornissen e.d.. Vertel dan ook wat ze kunnen doen, bijvoorbeeld “ik heb altijd een druivensuiker in mijn zak”, of “ik heb een pen tegen de allergie bij me”. Je kan niet de verantwoordelijkheid hiervoor bij een ander leggen, maar het is wel verstandig om anderen op de hoogte te brengen, zodat ze kunnen helpen bij noodsituaties.
   
 • Zorg dat je persoonlijke gegevens bij je hebt die van belang kunnen zijn bij problemen. Denk daarbij aan Naam, Adres, Woonplaats, geboortedatum, Burgerservicenummer (BSN), noodtelefoonnummer, bloedgroep en andere van belang zijnde zaken zoals allergieën. Dit kan staan op bijv. een (geplastificeerd) kaartje of een metalen plaatje aan een kettinkje.
   
 • Als het ’s avonds donker is, is het dragen van een hesje met reflectie verplicht. Reflectie op sportkleding is niet voldoende. Gekleurde kleding reflecteert niet en voldoet dus niet. Met lampjes lopen is vaak vervelend voor andere lopers, dus dat raden wij af. Een uitzondering hierop zijn de fietslampjes op de stokken bij de nordiccers.
   
 • Om tijdens de training als groep bij elkaar te blijven, halen we op aangeven van de trainer regelmatig de laatste loper op.
   
 • Tijdens de trainingen waarschuwen we elkaar voor obstakels zoals rooster, paaltjes, tegemoet komende fietsers e.d..
   
 • Meld je als je even moet stoppen; voor een sanitaire stop, een losse veter of wat dan ook. We willen niemand tijdens de training kwijtraken.

Tot slot: een loper blijft altijd verantwoordelijk voor zijn eigen doen en laten.