Over GAC

Kantinecommissie

De kantinecommissie coördineert de inzet van vrijwilligers in de kantine, maakt roosters en is verantwoordelijk voor de inkoop en de financiën. De bescheiden winst op de consumpties komt ten goede aan de vereniging. De commissie speelt vaak een belangrijke rol bij verschillende evenementen die georganiseerd worden. Zonder een groot aantal vrijwilligers kan de kantine niet draaiend worden gehouden. Wil je meer weten over de werkzaamheden of heb je interesse om mee te werken achter de bar, neem gerust contact op met een van commissieleden.

Bardienst
Wil je weten wanneer jouw beurt is kijk dan op het bardienst-rooster. Mocht je verhinderd zijn op de dag dat je staat ingeroosterd laat het dan tijdig weten, zodat er nog geruild of iets anders geregeld kan worden.
Voor meer informatie over de bardienst kun je terecht bij Cindy van der Blom via 06-54315901/06-52075506  kantine@gach.nl

Let op:
Kantine reserveren uitsluitend via de mail naar  kantine@gach.nl
Informatie, vragen of mutatie naar kantine@gach.nl  

Samenstelling commissie

Gerard van Rooij
voorzitter
gerardvanrooij46@gmail.com
06 54267274
Gert Wingelaar
secretaris/inkoop
g.wingelaar@gmail.com
06 40 26 15 28

Jan Keurs
penningmeester

jankeurs47@gmail.com
06 11 14 15 36

Cindy van der Blom
planning bardienst

cindy@robencindy.com
035 685 71 74  / 06 54 31 59 01

Wil Hogenbirk
coördinator vrijwilligers evenementen
 
hogewester@upcmail.nl
06 50 54 62 69