Over GAC

Communicatiecommissie

De Communicatiecommissie is verantwoordelijk voor een goed onderling contact tussen de leden, leden en bestuur, leden en commissies en tussen commissies en bestuur.  De commissie wil leden en geinteresseerden tijdig op de hoogte brengen van actualiteiten en activiteiten die spelen binnen en buiten GAC. Middelen zijn o.a. de website, nieuwsbrief en GAC Magazine . Kwaliteit en professionalisering zijn de speerpunten van de commissie.

Taken:

  • ontwikkelen en uitvoeren van het communicatiebeleid
  • beheer van de website
  • uitbrengen van de digitale nieuwsbrief
  • viermaal per jaar uitbrengen van GAC magazine
  • huisstijl vaststellen en vastleggen en aansluitend het verzorgen en bewaken hiervan.
  • externe contacten met kranten, regionale omroep en huis-aan-huis bladen onderhouden
  • afstemmen van de communicatie op de wensen van de leden, commissies en bestuur
  • opstellen van het jaarwerkplan met bijbehorende begroting
  • periodiek informeren van het bestuur over de activiteiten van de commissie.

Samensteling Commissie

Esther Gross
voorzitter / nieuwsbrief
communicatie@gach.nl
06 40417909
Harry Bontje
penningmeester
harry_bontje@hotmail.com
Ferdy Cornelissen
externe communicatie
fscornelissen@gmail.com
06 44595386
Mirjam Koersen
website
communicatie@gach.nl
Carla van Lingen
magazine
communicatie@gach.nl
 
Lianne Bruins
Wedstrijdatletiek

liannebruins@gmail.com

Ivar Wierenga
website

communicatie@gach.nl