Over GAC

Beheercommissie

 

De beheercommissie van GAC waakt over de bouwkundige kwaliteit van onze bezittingen. Het c lubhuis en de baan worden jaarlijks geïnspecteerd. Vanuit deze inspecties wordt een onderhoudsplan opgesteld en in overeenstemming met het beschikbare budget wordt jaarlijks onderhoud uitgevoerd.  De beheercommissie heeft ook de contacten met de gemeente Hilversum over de baan en het buitenterrein.

Onderdeel van de beheercommissie is het aansturen van de facilitair manager en de onderhoudsploeg; op hun beurt koppelen deze informatie terug naar de beheercommissie indien reparaties of onderhoud met voorrang uitgevoerd moeten worden.

Wat minder in het oog springend maar niet minder belangrijk zijn aspecten als veiligheid, ontruimingsplan, brandveiligheid, toegangsbewaking middels camera's, fietsenstalling en het schoon houden van het clubgebouw.

Samenstelling beheercommissie
beheer@gach.nl

Dick in den Berken dickindenberken@gach.nl
035 - 6945316
Henk Bakker
penningmeester
hwcbakker@gmail.com
035 - 7724591
Aswin Jagers ajagers@gmail.com
06-19776413
Henny Vos hjmvos@gmail.com
033 - 8871122

Samenstelling onderhoudsgroep

Hans Veldmeijer hans.veldmeijer@live.nl
035 - 6858635
Henry Swankhuizen  
Pieter Wilhelmus  
Paul de Wijs  
Jack v/d Wijngaard  
Kees Jagers  
Jos Koekkoek  
Nel Draaier