Atletiekteam

Commissie wedstrijdatletiek

De commissie wedstrijdatletiek bestaat uit atleten die de belangen van de wedstrijdatleten behartigen. De CWA fungeert als de spreekbuis voor de wedstrijdatleten. De commissie staat altijd open voor vragen en opmerkingen. Verder houdt zij zich actief bezig met het wedstrijdbeleid binnen GAC.

De CWA organiseert ook activiteiten voor de wedstrijdatleten, bijvoorbeeld een kamp, een feest of barbecue. 

Onder de doelgroep vallen alle wedstrijdatleten, vanaf junior B tot en met de Masters. De commissie zal waar mogelijk de junioren C bij haar activiteiten betrekken.

Judith Rasch, voorzitter

commissiewedstrijdatletiek@gmail.com

Jurre Wildschut, penningmeester

IBAN: NL47INGB0701692421
tnv J.G. Wildschut
Cas Lutz, algemeen lid  
Sterre Weber, algemeen lid  
Siem ter Braake, algemeen lid  
Mauve Bos, algemeen lid  
Jelle Rigter, algemeen lid  

 

››› Wedstrijdorganisatiecommissie