Over GAC

Atletiekteam

Het Atletiekteam is als 'dagelijks bestuur' van de wedstrijdatletiek verantwoordelijk voor het beleid en de begroting. Het GAC bestuur formuleert daarbij de doelstellingen. Het Atletiek team stelt het beleid op dat nodig is om deze doelstellingen te realiseren. In het trainings-technisch beleidsplan is vastgelegd welke groepen er zijn, wat de maximale groepsgrootte is en welke de toegangseisen zijn. De atletiekmanager geeft leiding aan het Atletiekteam en de bijbehorende trainers. Hij is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het door het Atletiekteam opgestelde beleid. Om al deze taken te kunnen vervullen wordt de atletiekmanager ondersteund door verschillende coördinatoren. Daarnaast is hij voorzitter van het Atletiekteam en rapporteert aan het bestuur. Het Atletiekteam is ook verantwoordelijk voor:

  • werven en aanstellen van trainers
  • verzorgen van scholing en bijscholing van trainers
  • vaststellen van trainersbegroting
  • krachttrainingen en beheer van de krachtruimte
  • medische begeleiding van atleten
  • sociale activiteiten/evenementen voor trainers en atleten

Samenstelling Atletiekteam

Marianne Boelee
voorzitter
marianne.boelee@gach.nl
Coen Hulsman
penningmeester
 
Niels Alofsen
algemeen
 
Aswin Jägers
wedstrijdorganisatie
ajagers@gmail.com
06 19776413

Onder verantwoordelijkheid van het Atletiekteam vallen nog twee commissies: de Wedstrijd Organisatie Commissie en de Commissie Wedstrijd Atleten .
 

››› Commissie wedstrijdatleten
››› Wedstrijdorganisatiecommissie