Over GAC

Beleid

Meerjarenbeleid
De visie, missie en meerjarenbeleidsplan in OGSM formaat is in de algemene ledenvergadering van november 2016 goedgekeurd. Zie bijlage.

Statuten en huishoudelijk regelement
De statuten zijn voor het laatst gewijzigd in 2011 en zijn beschikbaar - zie bijlage.
De laatste versie van het huishoudelijk regelement is van 1995. Er wordt gewerkt aan een vervangend document. Ook als pdf beschikbaar in bijlage.

Veiligheid
Bij de uitoefening van onze sport en bij deelname aan de activiteiten die we organiseren, staat veiligheid  voorop. Afspraken en regels, om die veilige omgeving te creëren en ook te handhaven, hebben we vastgelegd in het protocol gedrag en veiligheid. Zie de bijlage onderaan de pagina.

Vrijwilligers
Een grote club heeft veel vrijwilligers. Gelukkig zijn er ook veel mensen die naast hun werk tijd willen steken in GAC. Al die vrijwilligers zijn nodig  om de club draaiend te houden. Vrijwilliger zijn is geen baan voor het leven en daarom imoeten we constant op zoek naar nieuwe mensen. Daarvoor is een Vrijwilligersbeleid opgesteld dat je als bijlage kunt bekijken onder Vrijwilligers.