Over GAC

Bestuur

GAC wordt geleid door een betrokken en ervaren bestuur, bestaande uit vrijwilligers. De bestuursleden zetten zich in voor:

  • het goed functioneren van de verschillende onderdelen van de vereniging;
  • het opstellen, uitvoeren en bewaken van het sportief en financieel beleid;
  • het onderhouden van de contacten met de commissies binnen de club en de diverse evenementen commissies;
  • het onderhouden van de externe contacten met Atletiekunie, verenigingen in de regio, gemeente Hilversum en Nike;
  • het organiseren van Algemene Leden Vergaderingen.

Welkom
Tussen 20.30 – 21.00 uur kan iedereen terecht bij de bestuursvergadering met commentaar, suggesties en ideeën voor verbetering en verandering. Meld je vooraf even aan bij de secretaris.

Vergaderdata in 2018
Dinsdag 9 en 30 januari, 20 februari, 13 en 27 maart, 24 april, 15 en 29 mei, 19 juni, 10 en 31 juli, 21 augustus, 11 en 25 september, 16 en 30 oktober, 14 november, 11 december.

Algemene Leden Vergadering (ALV)
Per jaar zijn twee ALV’s:
- dinsdag 17 april 2018 wordt de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd,
- maandag 26 november 2018 legt het bestuur de begroting en het jaarplan voor .

Daarnaast bespreken we beide avonden voorstellen voor verbeteringen, huldigen we onze jubilarissen en atleten en bedanken we al onze vrijwilligers voor hun hulp en inzet. Op de zeepkist mag ieder lid een GAC onderwerp dat hem of haar hoog zit of aan het hart gaat presenteren in 1 minuut.

Onderaan deze pagina staat de link naar alle actuele stukken met betrekking tot onze Algemene Leden Vergadering. Je kunt ook hier klikken.


Samensteling bestuur
bestuur@gach.nl

Paul Maas, voorzitter
 06-53986366         
voorzitter@gach.nl  

externe contacten met Atletiekunie, verenigingen in de regio, gemeente Hilversum, Nike
Pieter Wilhelmus, secretaris
06-44412859
secretaris@gach.nl
protocollen, gedragsregels, medische commissie
Barbara Majoor, penningmeester
0346 212965
penningmeester@gach.nl
financieel beleid
Harry Bontje, 2e penningmeester
06 21942724
harry-bestuur@gach.nl
financieel beleid
Esther Gross, communicatie
06 40417909
esther-bestuur@gach.nl
Communicatie
GAC magazine, nieuwsbrief, website.
Friso van Wieringen
f riso-bestuur@gach.nl
linking pin loopsport
Siebe Turksma, algemeen
06-23409324
siebe-bestuur@gach.nl​
linking pin wedstrijdatletiek
Henny Vos, beheerzaken
033 8871122
henny-bestuur@gach.nl
beheerzaken

 

››› Bestuur: stukken ALV april 2018
››› Bestuur: stukken ALV nov 2017
››› Bestuur: stukken ALV april 2017
››› Bestuur: stukken ALV november 2016
››› Bestuur: stukken ALV april 2016
››› Bestuur: stukken ALV nov 2015
››› Beleid