Kennismaken

Wedstrijdatletiek

 

Onder GAC wedstrijdatletiek vallen alle leden die op de baan trainen en/of namens GAC uitkomen in officiële wedstrijden:

  • alle jeugdatleten: pupillen en junioren vanaf 6 jaar t/m 17 jaar
  • alle baanatleten van 18 jaar en ouder: senioren en masters
  • wedstrijdspecialisatie hardlopen
  • A atletiek: atleten met een verstandelijke beperking

Allround
Voor atleten van alle leeftijden zijn er allround trainingsgroepen. Hier komen alle onderdelen van de atletiek in de breedte aan bod: lopen, springen en werpen. Bij de jongste atleten ligt de nadruk op een speelse benadering van atletiek. Met het stijgen van de leeftijd neemt de prestatiegerichtheid binnen de trainingen toe.

Specialisatie
GAC wedstrijd atletiek kent een aantal specialisatiegroepen:
• Meerkamp/springen
• Sprint/horden
• Werpen
• Kogelslingeren
• Midden- en lange afstand hardlopen
Onze beste atleten worden hier intensief getraind en begeleid op één specifiek onderdeel of voor de meerkamp.

De selectiecriteria verschillen per specialisatiegroep en hangen nauw samen met het niveau van de huidige specialisten. Qua leeftijd geldt dat volledige deelname aan Midden- en lange afstand specialisatie mogelijk is vanaf C-junioren en ouder. Voor alle andere specialisatiegroepen is volledige deelname mogelijk vanaf B junioren.
Naast leeftijd gelden er ook selectiecriteria op gebied van motivatie en prestatieniveau. Deze zijn op te vragen bij de hoofdtrainer van de betreffende specialisatiegroep.

A atletiek
Voor atleten met een verstandelijke beperking hebben wij een A-atletiekgroep. Deze atleten zijn volwaardig lid van GAC en worden ook als zodanig behandeld. Er wordt gestreefd naar integratie binnen de wedstrijdatletiek: doorstroming naar de reguliere groepen waar mogelijk en gewenst  en deelname aan nevenactiviteiten en evenementen.