Disclaimer

Wij besteden continue zorg en aandacht aan de samenstelling van de inhoud op onze website. Op onze site worden diverse interactiemogelijkheden aangeboden. De redactie bekijkt de berichten die naar blogs worden gestuurd niet vooraf - tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Berichten die oproepen tot geweld of op een andere wijze de grenzen van het betamelijke overschrijden, worden zo spoedig mogelijk verwijderd. Het kan evenwel voorkomen dat  dergelijke berichten korte tijd op de site staan. Wij distantiëren ons nadrukkelijk van deze berichten en verontschuldigen ons er bij voorbaat voor.

Het is mogelijk dat de informatie die op de GAC website wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. Het is niet altijd mogelijk fouten te voorkomen. GAC is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen van derden die via links op onze website staan. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze website is verkregen.

GAC behoudt zich het recht voor - tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als voor beeldmateriaal. Tevens kan GAC besluiten (delen van) bijdragen van gebruikers op de site te publiceren in andere GAC media zoals magazine en (email)nieuwsbrief. Door bijdragen te leveren aan de website, stemmen bezoekers in met bovengenoemd gebruik van (delen van) hun bijdragen.