Allround

A atletiek

Organisatie
De A atleten trainen met elkaar in twee trainingsgroepen. Een trainingsgroep voor de leeftijden 8 t/m 18 jaar en een groep voor atleten oiuder van 18 jaar. 
De algemene leiding over A atletiek is in handen van de pupillen coördinator. De trainingsgroep heeft meerdere trainers waarbij één trainer benoemd is tot hoofdtrainer. De hoofdtrainer is het eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen. 
De trainingen staan onder leiding van deskundige trainers. Deze trainers hebben ervaring met of een opleiding in de zorg of onderwijs aan kinderen met een beperking. Via een nauwe samenwerking met de ouders van de aangemelde kinderen wordt ook de deskundigheid van de ouders benut. Waar mogelijk en gewenst participeren ouders als extra begeleider bij de trainingen. Er wordt de mogelijkheid geboden om, na overleg met trainer en ouder/begeleider, trainingen met de reguliere, leeftijdgebonden trainingsgroep te volgen. In het geval dat er extra begeleiding nodig is, dan zal deze begeleiding moeten worden geleverd door de ouders/begeleiders.  Klik hier voor een overzicht van de A atletiek trainingsgroep: coördinator, hoofdtrainer en trainingstijden.

Frequentie
A atleten trainen één keer per week één uur. Er is ALTIJD training, behoudens:                                                                                                                                      - officiële basisschoolvakanties - regio noord Nederland 
- op trainingsdagen geplande wedstrijden of activiteiten  
- extreme weersomstandigheden: onweer of ijzel  
- afgelasting door hoofdtrainer

Locatie
De trainingen vinden meestal plaats op de atletiekbaan van de GAC. Tussen de herfstvakantie en de meivakantie trainen A atleten in een gymzaal in Hilversum.

Trainingsinhoud
A atleten beoefenen baanatletiekonderdelen als sprint, horden, verspringen, balwerpen en hoepelslingeren. De individuele verstandelijke en motorische beperkingen zijn zeer uiteenlopend van aard. Dit brengt grote verschillen in de prestaties op de verschillende atletiekonderdelen met zich mee. Onze ervaren en kundige trainers differentiëren de oefenstof dusdanig dat atletiek voor alle A atleten leuk is: hetzij een zeer speelse benadering danwel meer prestatiegericht.
Klik hier voor meer informatie over de “trainingstechnische lijn wedstrijdatletiek”.

Kleding & schoeisel
A atleten bewegen veel, maar staan ook regelmatig stil tijdens de trainingen. Zorg -afhankelijk van weersomstandigheden- voor meerdere dunne lagen die naar behoefte aan- of uitgetrokken kunnen worden. Clubkleding is alleen tijdens wedstrijden verplicht, de kleding kan worden aangeschaft bij Run2Day, 's Gravelandseweg 27 in Hilversum of bij Tri-Run, Herenstraat 25 in Hilversum.
Als schoeisel zijn hardloopschoenen het meest geschikt vanwege de ruwe zool met goede grip.
        
Activiteiten
Er worden ieder jaar een groot aantal activiteiten georganiseerd waar ook A atleten aan mee kunnen doen, zoals paaseieren zoeken, een ouder-kind wedstrijd en feestavonden. Hierover wordt je tijdig door de hoofdtrainer per e-mail geïnformeerd. 

››› Pupillen
››› BCD junioren
››› A junioren en senioren
››› masters